Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voetbal School West Friesland

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname bij voetbalschool West – Friesland, gevestigd te Zwaag aan het adres Inlaagdijk 124, 1689 WC Zwaag (hierna: VSWF genoemd)  georganiseerde keeperstrainingen, die door VSWF wordt gegeven in de periode september t/m juli.

• De trainingen van KSWF vinden plaats op de velden van vv Hollandia-Hoorn (Sportpark “Julianapark” Nieuwe Wal 2 1621 MB Hoorn Tel: 06 15 07 44 68 of Hauwert 65 plaats

• Aanmelding voor deelname aan de lessen van VSWF vindt plaats middels inzending van het beschikbare aanmeldingsformulier

• Een deelnemer dient minimaal 7 jaar oud te zijn.

• Door inzending van het aanmeldingsformulier verklaart de deelnemer (alsmede de ouder/verzorger) zich expliciet akkoord met de toepasselijkheid van de voorwaarden.

• Aanmelding voor deelname vindt plaats voor de gehele periode van een seizoen of voor aanvang van een nieuwe trainingsmaand en dan gedurende de rest van het seizoen;

• De kosten per losse training zijn €17,50 per training incl. BTW; U kunt ook gebruik maken van de pakketten. De pakketten zijn altijd gegarandeerd van deelname.

• De kosten van deelname aan de voetbal trainingen dienen voor de training door iedere deelnemer contant/via bank aan KSWF te worden voldaan onder vermelding van naam en type pakket. Bankgegevens VSWF h.o.d.n. NoJi, bank: NL90INGB 0006 5053 54

• Wanneer een deelnemer voor het eerst inschrijft voor de trainingen heeft hij/zij de mogelijkheid een basis kledingpakket van VSWF aan te schaffen, de kosten voor dit kledingpakket zijn maat 128-176 € 59,-maat S – XXXL € 62,50;

• De trainingstijden zijn op vrijdagavond vanaf 16:00 – 17:00 en 17:00 – 18:00 en 18:00 – 19:00. Op zondagochtend 8:30 – 9:30 en 9:30 – 10:30. Over de indeling van de groepen op de tijden, beslist de directie van VSWF. Er zal waar het kan met eventuele voorkeurstijden rekening worden gehouden.

• Indeling van deelnemers in de verschillende leeftijdsgroepen vindt plaats op volgorde van ontvangst van inschrijving. VSWF heeft het recht van voornoemde wijze van plaatsing af te wijken.

• De activiteiten met betrekking tot de keeperstrainingen vinden plaats onder leiding van ervaren en gekwalificeerde trainers. VSWF is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) letsels, voortvloeiende uit de door VSWF aangeboden activiteiten. Het deelnemen aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.

• Indien door overmacht, zoals doch niet uitsluitend, extreme weersomstandigheden en/of andere onvoorziene bijzondere omstandigheden de trainingen geen doorgang kunnen vinden, zullen deze lessen daar waar mogelijk worden ingehaald;

• Iedere deelnemer is niet verplicht te trainen in de voetbalschool van VSWF.

• Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid dient een deelnemer zich altijd 1 dag voorafgaand aan de desbetreffende training af te melden bij VSWF. Alleen met bijzondere reden (ziek of een blessure op de dag van training) kan er afgeweken worden van deze regel.

• Bij afwezigheid van de deelnemer waarbij deze zich niet of niet tijdig (uiterlijk donderdag en zonder bijzondere reden) heeft afgemeld, beslist de directie van VSWF en zal het lesgeld van € 17,50 in rekening gebracht worden;

• VSWF geeft nooit geld terug voor misgelopen trainingen of dat een keeper eerder wilt stoppen in een seizoen.

• VSWF behoudt zich het recht, de keepers in te delen naar eigen inzicht op basis van vaardig- en leermogelijkheden;

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van VSWF.

• De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, de annulering door de opdrachtnemer, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

• De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de overeenkomst die is gesloten en/of de diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door de opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.

• VSWF is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarde gedurende de looptijd te wijzigen of aan te passen, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat VSWF daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is tegenover de deelnemer(s). Wijziging of aanpassing van de voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van Keeperstrainingen, zal door VSWF bekend gemaakt worden via de website.

• Fotografie
Het kan zijn dat VSWF foto’s of films maakt van spelers en trainers voor promotie- en/of trainingsdoeleinden zowel online als offline. Als uw kind traint bij VSWF verzoeken wij u schriftelijk aan te geven wanneer u hier niet mee akkoord gaat. U kunt altijd een foto van uw kind van deze website laten verwijderen. Het is ouders en anderen die een training bijwonen altijd toegestaan om te fotograferen of te filmen voor eigen gebruik, hou er wel rekening mee dat verspreiding op openbare websites van foto’s van andermans kinderen niet zonder toestemming is toegestaan.

• Op deze voorwaarde is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de voorwaarde dien te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Privacybeleid Voetbal school West Friesland

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2-01-2021.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van voetbal school West Friesland. U dient zich ervan bewust te zijn dat Voetbal school West Friesland niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Voetbal school West Friesland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Voetbal school West Friesland of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Voetbalschool West Friesland of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Voetbal school West Friesland of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Voetbal school West Friesland
Inlaagdijk 124, 1689 WC Zwaag
+31 06 15 07 44 68
info@voetbalschoolwf.nl